Certifikácia spoločnosti Ing. Vladimír Karlík - STROJÁREŇ


 

Produkcia podniku sa vyznačuje vysokou kvalitou svojej výroby a z toho dôvodu bol zavedený a neustále zdokonaľovaný Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015.

 

Firma sa môže preukázať certifikátom EN ISO 9001:2015 kde je definovaná organizačná štruktúra, zodpovednosti, postupy a zdroje potrebné na realizáciu riadenia kvality.