Produkty

 

Predmetom podnikania firmy Ing. Vladimír Karlík – STROJÁREŇ a PRESNÁ s.r.o. Skalica je zákazková strojárenská výroba podľa výkresovej dokumentácie prostredníctvom technológií sústruženia, frézovania, vŕtania, vyvrtávania, brúsenia, hobľovania, elektroerozívneho rezania a elektroerozívneho hĺbenia.

 

produkt       produkt

 

Produktové portfólio firiem zahŕňa širokú škálu komponentov s uplatnením v rôznych priemyselných odvetviach


       produkt

 

Produktové portfólio oboch firiem zahŕňa nasledujúce typy súčiastok:

opupínače

opstredové diely

optvrdokovové opierky

opustavovacie kolíky

opposúvadlá

opdotyky

opvodiace púzdra

opstrmene

oppiloty

opunášacie hlavy

opvyhadzovače

oppolohovadlá

opa širokú škálu ďalších.

 

Produktové portfólio obsahuje širokú škálu komponentov pre ktoré sú dôležitými parametrami vysoká kvalita a presnosť produkcie. Z tohto dôvodu firma spolupracuje a nadväzuje obchodné vzťahy len s tými dodávateľmi, ktorí sú schopní dodať materiál vysokej kvality.